Հարգելի այցելու, բոլոր դաշտերը պարտադիր պետք է լրացվեն։

Խնդրում ենք ընտրել Ձեր բնակության վայրը

Դաշտը պարտադիր էՍխալ ձևաչափ

Ընտրեք
Դաշտը պարտադիր էմինիմալ արժեքը պետք է լինի 40առավելագույն արժեքը պետք է լինի 140
Դաշտը պարտադիր էմինիմալ արժեքը պետք է լինի 140առավելագույն արժեքը պետք է լինի 210

Ընտրեք

Ընտրեք

Ընտրեք

Ընտրեք

Ընտրեք
Դաշտը պարտադիր էՍխալ ձևաչափ

Ընտրեք

Խնդրում ենք 3 անգամ չափել ձեր զարկերակային ճնշումը և սրտի զարկերի հաճախությունը մեկ րոպեում և նշել ստորև

1-ին չափումը

Դաշտը պարտադիր էմինիմալ արժեքը պետք է լինի 70առավելագույն արժեքը պետք է լինի 220
Դաշտը պարտադիր էմինիմալ արժեքը պետք է լինի 40առավելագույն արժեքը պետք է լինի 140
Դաշտը պարտադիր էմինիմալ արժեքը պետք է լինի 50առավելագույն արժեքը պետք է լինի 130

2-րդ չափումը

Դաշտը պարտադիր էմինիմալ արժեքը պետք է լինի 70առավելագույն արժեքը պետք է լինի 220
Դաշտը պարտադիր էմինիմալ արժեքը պետք է լինի 40առավելագույն արժեքը պետք է լինի 140
Դաշտը պարտադիր էմինիմալ արժեքը պետք է լինի 50առավելագույն արժեքը պետք է լինի 130

3-րդ չափումը

Դաշտը պարտադիր էմինիմալ արժեքը պետք է լինի 70առավելագույն արժեքը պետք է լինի 220
Դաշտը պարտադիր էմինիմալ արժեքը պետք է լինի 40առավելագույն արժեքը պետք է լինի 140
Դաշտը պարտադիր էմինիմալ արժեքը պետք է լինի 50առավելագույն արժեքը պետք է լինի 130

Ընտրեք
Դաշտը պարտադիր էմինիմալ արժեքը պետք է լինի 15առավելագույն արժեքը պետք է լինի 35

Դաշտը պարտադիր էՍխալ ձևաչափ